Location, Level 2, 3, 4, 6, 7, Central Bank of Samoa Building
+ (685)34333 OR + (685) 34338
P.O. Box Private Bag, Apia, Samoa

Public Accounts

Government of Samoa

FILE NAMELANGUAGEACTION
Public Accounts 2021EnglishDownload
Public Accounts 2020EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2020SamoaDownload
Public Accounts 2019EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2019SamoaDownload
Public Accounts 2018 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2018 Samoan
Download
Public Accounts 2017 EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2017 Samoa Download
Public Accounts 2016 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2016 Samoa Download
Public Accounts 2015 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2015 Samoa Download
Public Accounts 2014 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2014 Samoa Pending