Login
WWW.MOF.GOV.WS

ENERGY POLICY

TITLE

DESCRIPTION

SIZE

SAMOA NATIONAL ENERGY POLICY 2007 In support of the Energy Sector vision, the goal is twofold, "to increase the share of mass production from renewable sources to 20% by year 2030" and "to increase the contribution of Renewable Energy to energy services and supply to 20% by year 2030.

16.66 MB

[Download File]

FAIGAFAAVAE MO ATINAE O MALOSIAGA MO SAMOA 2007 (PG 1-13) Ua taiala i le Sini autu, le faatulagaina o taunuuga moomia i ona vaega se lua, " ia siitia i le 20% malosiaga gaosia mai i Atinae o Malosiaga Faafouina i le 2030" ma " ia siitia i le 20% le saofaga o Malosiaga Faafouina i le vaega o oloa ma auaunaga i le 2030

7.0 MB

[Download File]

FAIGAFAAVAE MO ATINAE O MALOSIAGA MO SAMOA 2007 (PG 14-23) Ua taiala i le Sini autu, le faatulagaina o taunuuga moomia i ona vaega se lua, " ia siitia i le 20% malosiaga gaosia mai i Atinae o Malosiaga Faafouina i le 2030" ma " ia siitia i le 20% le saofaga o Malosiaga Faafouina i le vaega o oloa ma auaunaga i le 2030

7.47 MB

[Download File]

   
 
Created on : 21/09/2010  
Copyright 2010-2017 by Ministry Of Finance
Last Updated : 27/05/2017
samsun escort